Guitar Pro中文网站 > 使用技巧 > GTP软件怎么做gtp鼓谱?

GTP软件怎么做gtp鼓谱?

发布时间:2021-10-27 13: 09: 39

GTP软件就是Guitar Pro。作为一款吉他谱制作软件,Guitar Pro并非只能进行gtp谱制作,它还能制作多种乐器的谱子,鼓谱也不例外。

通过下面的操作来制作gtp鼓谱,提高鼓谱识别能力不在话下。

  1. 制作gtp鼓谱

制作任何谱曲都需要添加合适的音轨,这里也不以外。先打开Guitar Pro创建出音轨,“鼓组”就是我们打鼓的音轨类型。

虽然下面有许多鼓组以及类型的设定,但如果是对于刚入门的新手来讲使用默认设置即可。学成之后再根据自己所需来进行选择。

创建鼓音轨

图1:创建鼓音轨

创建音轨后,就是添加音符。这里我们是制作鼓谱,就可以点击右上角的鼓状图形即“虚拟架子鼓”来进行鼓谱音符的添加。

虚拟架子鼓

图2:虚拟架子鼓

而想要拉长音轨,通过按住方向键的“右”就可以拉长。

对于初学者,建议先放慢节奏来进行放符。点击“F2”调出音符面板选择“十六分音符”来放慢整个音轨的节奏。

或者通过修改拍号来跟换节奏,在音符面板点击“拍号”就可以修改。

修改节奏

图 3:修改节奏

后面就是自行塞音符,通过“虚拟架子鼓”界面来进行填充。

这里可以先根据软件的提示进行练习,比如上面的Snare,下面就会有数字框。即如果要使用Snare(hit),就需要在所在的音弦上按1。同理使用一种音符就要按对应的数字。

添加音符方式

图 4:添加音符方式

之后就是按照自己的喜好塞满音轨即可,随后通过反复试听和修改来熟练掌握每个鼓音的类型以及演奏方式。久而久之还能创作出自己的谱子。

鼓谱

图 5:鼓谱

通过上面制作鼓谱的方法,这样即使在吉他谱制作软件Guitar Pro中也能够得心应手。

同时在吉他软件Guitar Pro进行长时间的练习,还能更快的提高打鼓的能力,在之后的实战中能更好的发挥出来。

作者:茂杨

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

展开阅读全文

标签:吉他软件吉他学习软件GTP谱

读者也访问过这里: